Ingrid Sager

Välkommen till advokat Ingrid Sager

Med många års erfarenhet av att arbeta såväl som tjänsteman inom rättsväsendet som med privat juridisk verksamhet kan jag erbjuda kompetent juridisk rådgivning och föra din talan vid domstol och inför myndigheter. Främst är jag specialiserad inom familjerätt, arvsrätt, samäganderätt, fastighetsrätt, utlänningsrätt och brottmål.

Mitt arbete präglas av personligt engagemang och effektivitet. Det är min ambition att du ska känna dig bekväm och välkomnad i dina kontakter med mig.

Mitt kontor ligger vid Korsvägen i centrala Göteborg.